Oferta

zajęcia dydaktyczne 

Edukacja i tworzenie podstaw do dalszego rozwoju dzieci poprzez zabawę. Zajęcia wspomagają rozwój intelektualny i społeczny dzieci. Maluchy uczą się współpracy w grupie rówieśników oraz rozwijają myślenie, mowę i wyobraźnię
  • zajęcia z rytmiki
W czasie zajęć rytmiki dzieci mają kontakt z muzyką na żywo, uczą się grać na prostych instrumentach muzycznych, śpiewają i tańczą, dobrze się przy tym bawiąc. Dzięki temu wyrabiają wrażliwość na bodźce dźwiękowe i koordynację słuchowo-ruchową
  • zabawy językiem angielskim
Dzieci w formie zabawy wprowadzane są w świat języka angielskiego. Maluchy oswajają się z językiem poprzez słuchanie piosenek i historyjek opowiadanych przez nauczyciela. Odbywa się to w sposób łagodny i dostosowany do możliwości najmłodszych dzieci
  • zajęcia plastyczno-manualne 

Dzieci od najmłodszych lat rozpoczynają przygodę z malowaniem, stemplowaniem i lepieniem. Kształtują dzięki temu swoje poczucie estetyki, bawiąc się kolorami i wykorzystując różne środki plastyczne. Dodatkowo zajęcia manualne wyrabiają sprawność posługiwania się podstawowymi narzędziami jak kredki czy sztućce

 

  • bajkoterapia

Za pomocą odpowiednio dobranych tekstów dzieci uczą się pozytywnego myślenia i rozumienia otaczającego ich świata. Ważną rolą czytelnictwa jest również rola relaksacyjna, dzięki której dzieci pozbywają się stresu i napięcia emocjonalnego

 

  • ogólnorozwojowe zabawy ruchowe

Maluchy poprzez zabawę kształtują swoją sprawność fizyczną i doskonalą umiejętność reagowania na sygnały słowne i dźwiękowe. Dzieci chodzą, biegają, skaczą i korzystają z prostych przyborów gimnastycznych. Uczą się dzięki temu pracy zespołowej oraz poznają reguły obowiązujące w danej grze

 

  • muzykoterapia
Metoda terapii przez sztukę, która zapewnia wszechstronną i wieloaspektową stymulację rozwoju dziecka. Dzięki muzyce dzieci od najmłodszych lat kształtują swoją wrażliwość emocjonalną, pozbywają się zahamowań i ograniczających ich trudności. Pomaga zarówno w aktywizacji dziecka jak i jego wyciszeniu