• opłata za pobytu w żłobku 700 zł /m-c
  • wyżywienie 13 zł / dzień