Osoby chcące zapisać dziecko do naszej placówki zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez stronę facebook’ową.
Opłata wpisowa wynosi 300 zł.
W razie potrzeby istnieje możliwość spotkania się z nami w celu omówienia zasad funkcjonowania przedszkola. Zapisanie dziecka do przedszkola możliwe jest poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej do pobrania w zakładce dokumenty rekrutacyjne oraz przesłanie skanu wypełnionego dokumentu na adres mailowy:
biuro@przedszkole-pozytywka.pl lub dyrektor@przedszkole-pozytywka.pl