Oferta

  • zajęcia dydaktyczne
Edukacja i tworzenie podstaw do dalszego rozwoju dzieci poprzez zabawę. Zajęcia wspomagają rozwój intelektualny i społeczny dzieci oraz kształtują gotowość do nauki czytania i pisania.
  • zajęcia z rytmiki
W czasie zajęć rytmiki dzieci mają kontakt z muzyką na żywo, uczą się grać na prostych instrumentach muzycznych, śpiewają i tańczą, dobrze się przy tym bawiąc. Dzięki temu wyrabiają wrażliwość na bodźce dźwiękowe i koordynację słuchowo-ruchową.
  • język angielski
Nauka słuchania i mówienia w języku angielskim w formie zabawy. Dzieci powtarzają za nauczycielem słówka, odgrywają scenki i śpiewają piosenki.
  • zajęcia logopedyczne 
Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju mowy dziecka. Podczas ćwiczeń logopedycznych dzieci wzbogacają słownictwo, rozwijają słuch i mowę. Ćwiczenia obejmują profilaktykę i terapię logopedyczną.
  • zajęcia plastyczno-artystyczne

Dzieci wyrażają swoje emocje bawiąc się kolorami i wykorzystując różne środki plastyczne. Dodatkowo zajęcia artystyczne rozwijają u dzieci wrażliwość na sztukę i kształtują ich kreatywność.