Jak nauczyć dziecko współpracy i działania w grupie?

Jak nauczyć dziecko współpracy i działania w grupie?

Każde dziecko ma swoje zainteresowania, upodobania i oczywiście własne zdanie. Jednak wraz z pójściem do
przedszkola jego wyjątkowy, mały świat zderza się z przyzwyczajeniami i sposobem bycia innych dzieci, nie
zawsze przez niego akceptowanym.

Jak ułatwić maluchowi ten moment i pomóc nauczyć się współpracować w grupie?

Człowiek to istota społeczna: współpraca z innymi ludźmi jest niezbędna, by mógł prawidłowo funkcjonować
w rodzinie, wśród przyjaciół, wreszcie w społeczeństwie. Zasad tego współżycia dziecko uczy się już od
najmłodszych lat, najpierw w otoczeniu najbliższych, potem wśród obcych ludzi. Jednak dopiero kontakt z
większą grupą rówieśników na neutralnym terenie przedszkola, a następnie szkoły wystawia na poważną
próbę umiejętności adaptacji i współpracy. Niestety, nie wszystkim przychodzi to łatwo. Na szczęście ten trudny etap można przejść bezboleśnie i z pożytkiem zarówno dla malucha, jak i dla jego rodziców.

Dlaczego współpraca jest taka ważna?
Zabawa i współpraca z innymi dziećmi rozwija malucha w trzech sferach: emocjonalnej, społecznej i poznawczej. Są
one podstawą prawidłowego funkcjonowania psychiki młodego człowieka odnajdującego powoli swoją rolę w
społeczeństwie. Wszystkie są od siebie ściśle zależne, rozwój każdej wpływa więc na rozwój pozostałych. Jednak
podstawą odpowiedniego stymulowania każdej z tych stref jest kontakt z innymi dziećmi. Wspólna zabawa pozwala
we właściwy sposób budować osobowość dziecka i tym samym ułatwić mu w przyszłości funkcjonowanie wśród
innych.

Co daje zabawa z innymi dziećmi?
Wspólna zabawa i praca w grupie z innymi dziećmi rozwija malucha przede wszystkim pod kątem
odpowiedniej komunikacji. Tym samym dziecko uczy się, jak aktywnie i ze zrozumieniem słuchać oraz jak
mówić, by chciano go wysłuchać.
W efekcie maluch 👧👶👩👶👧👩👶:
📍łatwiej nawiązuje kontakty i utrzymuje relacje,
📍uczy się akceptacji siebie i innych,
📍uczy się asertywności i bronienia swojego zdania oraz wyrażania swoich opinii i emocji,
📍uczy się dążenia do osiągnięcia wspólnego celu i przestrzegania reguł,
📍nabywa umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Wszystko to sprawia, że dziecko uczy się zachowań społecznych, ich przewidywania i konsekwencji, jakie ze sobą niosą, co jest niezbędne w byciu aktywnym członkiem większej grupy. Jednym słowem, zabawa to najlepszy sposób nauczenia się przez malucha pracy zespołowej, bez której w dzisiejszym świecie po prostu nie można funkcjonować. Dlatego warto wspierać go w tej sferze już od najwcześniejszych lat życia, bo z pewnością zaowocuje to w kontakcie z rówieśnikami w okresie przedszkolnym i szkolnym.

Leave a Reply

Required fields are marked*